dimecres, de maig 7

Proposta per engegar el procès (març 2008)

Hola,
perdoneu si m'avanço amb una proposta mentre potser estem encara en la fase "d'apuntar-nos i comptar-nos", pero, com que sóc un impacient, m'agradaria que hi hagués una trobada per engegar el procès. Fins i tot em permeto apuntar un esquema de treball... que de fet és la meva carta als mags de cara a l'espai que volem crear:

1.- Obrir un marc de debat per definir naturalesa (com es gestionen els espais, qui els gestiona, amb quins recursos, amb quins formats) i objectius d'un espai de comunicació social o comunitari
2.- Fer un breu repàs i buidat d'allò que ara com ara tenim:
a) mitjans de comunicació de moviment o propers (escrits i audiovisuals)
b) associacions que treballen en l'àmbit de la comunicació
c) campanyes en marxa
d) eines diverses (webs, llistes de correus, agències alternatives, distribuidores)
3.- Iniciar un procés de reflexió per:
a) crear sinèrgies de xarxa entre els diversos elements (estimulant i fixant els intercanvis, el suport mutu, etc.)
b) detectar mancances a tots els nivells (pràctics, de format, de fons)
c) pensar a la creació de noves eines o a una potenciació de les existents (distribuidora, agència d'informacions, espais o mitjans audiovisuals).
4.- Començar a elaborar una estratègia col·lectiva de transformació del context mediàtic-comunicatiu en què ens movem

... i, és tot!
Salut
Rolando

Cap comentari: