dilluns, d’abril 20

IMPORTANT: TROBADA

L'objectiu d'aquesta trobada és /valorar, i en el seu cas/ posar en marxa, la creació d'una xarxa catalana de mitjans comunitaris, lliures i alternatius que faciliti el treball coordinadat almenys en els següents quatre punts que ens semblen d'especial rellevància:

- La generació de propostes, arguments i accions en l'imminent desenvolupament de les lleis de l'audiovisual a nivell català i espanyol (Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, Ley General del Audiovisual, LSSI i altres) que contribueixin al desenvolupament i enfortiment d'aquest sector comunicatiu.

- Les accions i estratègies per incrementar la nostra visibilitat i legitimitat entre les comunitats més properes i dins de la societat en general.

- Els coneixements tecnològics per millorar la qualitat, abast i eficàcia dels nostres missatges i del nostre funcionament.

- Les accions i estratègies per donar a coneixer a les administracions amb responsabilitat en el sector audiovisual les característiques i potencialitat dels mitjans comunitaris, lliures i alternatius.

Cap comentari: