divendres, de maig 29

Programa Per a un Fòrum Social de la Comunicació

PROGRAMA DE LA PRIMERA ASSEMBLEA

PER A UN FÒRUM SOCIAL DE LA COMUNICACIÓ
Dissabte, 6 de juny
Fundació Quepo. C/ Nàpols, 215 (entre Diagonal i Aragó), Barcelona


10.30 – 11.00 Arribada d’assistents a la Fundació Quepo

11.00 – 11.15 Presentació de la trobada (a càrrec de l’espai de dinamització)

11.15 – 12.30 Primera pregunta: Quins consideres que són els principals reptes comunicatius? (sala comuna)

12.30 – 14.00 Segona pregunta: Per què creus que interessen –o no- als altres? (per grups)

14.00 – 15.30 Dinar

15.30 – 16.00 Síntesi del matí (oberta a aportacions)

16.00 – 17.00 Tercera pregunta: Com creus que podem articular un Fòrum Social de la Comunicació? (per grups)

17.00 – 17.30 Conclusions (sala comuna)

17.30 Concreció de noves convocatòries i cloenda


Més informació:
http://fscomu.wikispaces.com/

Cap comentari: